Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 03 2013

lefakk
Lykke Li
Reposted fromiblameyou iblameyou viapoppyseed poppyseed

January 02 2013

lefakk
lefakk
Nie, nie obraziłam się. Po prostu z Ciebie zrezygnowałam.
Reposted fromsayanne sayanne viawishyouwerehere wishyouwerehere

January 01 2013

lefakk
godzina 3:28. nie przestaję o Tobie myśleć.
Kiwnąłbyś palcem, a byłabym Twoja.
— autocytat.
Reposted fromcarmenluna carmenluna viaszydera szydera

December 31 2012

lefakk
1170 95ab 390
Reposted frommarrcin marrcin viawishyouwerehere wishyouwerehere
lefakk
2149 fdff 390
Zrozumiałem, że jej nie kocham.
lefakk
0909 da2e 390
Reposted fromjadzka jadzka viawishyouwerehere wishyouwerehere

December 30 2012

lefakk
lefakk
2421 b9f7 390
kurwa
lefakk
2035 5538 390
Reposted fromphilomath philomath
lefakk
lefakk
Czasami myślę, że to straszne. Poznaję kogoś i tak szybko się zachwycam. Widzę swoją rękę w czyjejś dłoni, nie słuchając co do mnie mówi, patrzę na jego usta, oczy, szyję. A potem porównuje, uświadamiam sobie, że to wszystko jest takie inne niż Twoje. Obce. Czasami myślę, że nigdy nie będę szczęśliwa.
Reposted fromtereseek tereseek viatulele tulele
lefakk
9274 a3d6 390
Reposted fromproof proof viatulele tulele
lefakk
Mówili nie raz, nie wierz w romantyczne baśnie, lecz my naprawdę czuliśmy, że mamy szansę.
— Bisz, Koniec naszego świata.
lefakk
Weszłam do labiryntu uczuć, nie przypuszczając nawet, że nie będę mogła się z niego wydostać. Mogłam zawrócić zanim było za późno, zanim tak bardzo się pogubiłam. Teraz nie umiem znaleźć ani drogi powrotnej, ani drogi, którą miałabym dojść do Ciebie. Zginę tutaj, ratuj mnie.
— everything I could never tell you
lefakk
2165 eeee 390
Reposted fromrisky risky

December 29 2012

lefakk
Nie chcę być sam. Nigdy nie chciałem być sam. Kurewsko tego nienawidzę. Nienawidzę tego, że nie mam z kim porozmawiać, nienawidzę tego, że nie mam do kogo zadzwonić, nienawidzę tego, że nie mam nikogo, kto potrzyma mnie za rękę, przytuli mnie, powie mi, że wszystko będzie w porządku. Nienawidzę tego, że nie mam nikogo, z kim mógłbym dzielić nadzieje i marzenia, nienawidzę tego, że przestałem mieć nadzieje i marzenia, nie znoszę tego, że nie mam nikogo, kto powiedziałby mi, żebym się trzymał, że jeszcze się odnajdę. Nienawidzę tego, że kiedy krzyczę, a krzyczę jak opętany, to krzyczę w pustkę. Nienawidzę tego, że nie ma nikogo kto by usłyszał mój krzyk, i nie ma nikogo, kto pomógłby mi nauczyć się przestać krzyczeć. Nienawidzę tego, że to, do czego zwróciłem się w swej samotności, mieszka w fifie albo butelce.
— James Frey
lefakk
Chyba bez Ciebie nie mogę uwierzyć w szczerość uśmiechów, w pocałunki, przytulanie, przyśpieszone bicie serca i kochanie.
http://zbyszek-kolega-z-wojska.blogspot.com/
lefakk
„Pewnie ci dobrze
gdzieś o tej porze,
pewno przyjemnie.
A wokolutko –
pejzaż bez smutku
pejzaż beze mnie.” 
— Jeremi Przybora
lefakk
nigdy nie powiesz nic więcej, 
choćbyś chciał i choć mnie trzymasz za rękę,      puścisz i tak.
— Iza Lach, Nic więcej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl