Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2013

lefakk
5263 26a4 390
Reposted fromthe-devil-inside the-devil-inside
lefakk
5731 334c 390
Więc po co to wszystko? To co mamy , to co nas otacza to tylko marna  imitacja tego co moglibyśmy mieć.

January 09 2013

lefakk
5945 2b31 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaolakocie olakocie
lefakk
Please teach me gently, 
how to breathe
— the xx
Reposted bysavemebaby savemebaby

January 06 2013

lefakk
6606 c13a 390
Reposted fromiwannabeyour iwannabeyour viaszydera szydera
lefakk
Ile były warte nasze słowa, kiedy próbowaliśmy wszystko od nowa?
— Happysad
lefakk
nie spierdolę tego roku.
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viainstead instead
lefakk
zrobiło się trochę pustawo
ale za to jaśniej
— herbert
lefakk
lefakk
słówko na dziś:
Narkolepsja
- zaburzenia snu. Osoba odczuwa ciągły przymus spania w ciągu dnia.
Reposted fromdobby dobby viaautsajderka autsajderka
lefakk
Dlatego tak ważne jest, aby pozwolić pewnym rzeczom odejść. Uwolnić się od nich. Odciąć. Zamknąć cykl. Nie z powodu dumy, słabości czy pychy, ale po prostu dlatego, że na coś już nie ma miejsca w Twoim życiu. Zamknij drzwi, zmień płytę, posprzątaj dom, strzepnij kurz. Przestań być tym, kim byłeś. Bądź tym, kim jesteś. Musisz zrozumieć, że to nie jest gra znaczona kartami. Raz wygrywamy, raz przegrywamy. Nie oczekuj, że inni Ci coś zwrócą, docenią Twój wysiłek, odkryją Twój geniusz, odwzajemnią Twoją miłość.
— autsajderka.soup.io
Reposted fromautsajderka autsajderka viaszydera szydera
lefakk
Jest jakoś tak obojętnie
Reposted fromrisky risky viapimpmyheart pimpmyheart
lefakk
6718 dd13 390
Reposted fromcheatingonyou cheatingonyou
lefakk

January 05 2013

lefakk
1074 3586 390
Reposted fromnfading nfading viabunia bunia
lefakk
6905 05e6 390
...im dłużej panuje cisza, tym trudniej ją przerwać.
lefakk
6413 2d23 390


Poznaj smak słów składanych na odpierdol, obietnic ,które w godzinach rannych bledną.
Reposted fromzenibyja zenibyja viaschizofreniczna schizofreniczna
lefakk
Reposted fromweightless weightless
lefakk
6761 e530 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaszydera szydera

January 03 2013

lefakk
Prawdziwe związki nie rozpadają się tak łatwo. Są jak cenny wazon, który tłucze się, a potem skleja z kawałeczków, znowu tłucze i znowu skleja, tak długo, aż kawałki przestaną do siebie pasować.
— Marilyn Manson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl